ในภาพอาจจะมี ข้อความ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ 
 
 
 
 
 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คืนค่ามิเตอร์ไฟฟ้า
 
ระเบียบการสมัคร 2563 

   

ขอใส่ เพลงเพิ่ม..บรรยากาศหน่อย จะได้ไม่เครียด

วันนี้(19 มี.ค.63) นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยมีผลทันที จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยมีมาตรการดังนี้

 

ดาวน์โหลด เอกสาร ต้นฉบับได้ที่ด้านล่างนี้

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช

0 แชร์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปฏิบัติตามกฏความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด เราพยายามหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และตระหนักดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายความเสมอภาคทางโอกาส การมีส่วนร่วม และสิทธิมนุษยชน


ข่าวบันเทิง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการเมือง

ข่าวกีฬา

 "Website" นี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบ Code scrip ต่่าง ๆ ตลอดถึงการพัฒนาโปรแกรมและแอฟฟิเคชั่นต่างๆเพื่อก่อเกิดนวัฒกรรมใหม่โดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรหรือเชิงธุระกิจ  และไม่สงวนลิขสิทธิ์หรือปัญญาประดิษฐ์ใดๆทั้งสิ้นหากเนื้อหาหรือข้อมูลอันใดพึ่งมีลิขสิทธิ์  ทางคณะผู้จัดทำจะแจ้งและเครดิตผลงานตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นการตอบแทน ทั้งนี้ยังคงหลักการณ์และอยู่ใต้ข้อกฏหมาย ช้อบังคับ ตามพระราชบัญติว่าด้วยคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีมผู้พัฒนา AllsolutionsOne ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาและพัฒนาด้านไอทีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับองค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน