Portable Interactive Board

มี 2 รุ่น ได้แก่ Windows และ Andriods


กระดานอัจฉริยะ ชนิดพกพา

• เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน กระตุ้นความสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ 
• สะดวกสบาย พกติดตัวไปได้ทุกที่ ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์กระดานอัจฉริยะราคาแพงๆ แค่ติด MI Board M5 ลงบนพื้นผิวที่เรียบ เช่น ไวท์บอร์ดธรรมดา, ฉากรับภาพ หรือผนังห้อง เท่านี้คุณก็จะมีกระดานอัจฉริยะคุณภาพสูงไว้ใช้ทันที 
• ติด MI Board Bar ตรงด้านไหนของจอภาพก็ได้ ยึดกับจอได้ทั้งแม่เหล็กและกาว 2 หน้า 
• มีฟังก์ชั่นช่วยการสอนหลายรูปแบบ 
• บันทึกหน้าจอการเรียนการสอนได้ทั้งแบบ VDO, PDF, PPT, JPEG และ Html รวมถึงสั่งพิมพ์และส่ง E-mail ได้ทันทีอีกด้วย 
• เหมาะสำหรับการเรียนการสอนในห้องเรียน, ห้องฝึกอบรม และการนำเสนอในห้องประชุม 

• มี 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น Windows และ Andriods

Features

การเขียน, วาด และเน้นจุดสำคัญ
ฟังก์ชั่นปากกา
มีรูปแบบปากกาหลากหลายให้เลือกใช้ เลือกสีและขนาดของเส้นได้ตามต้องการ เช่น
• Pencil – ดินสอ 
• Brush – แปรง 
• Laser Pen – ปากกาเลเซอร์ กระพริบได้เพื่อเน้นข้อความ 
• Fluorescent Pen – ปากกาเรืองแสงเน้นข้อความ 
• Intelligent Pen – เปลี่ยนภาพวาดเป็นรูปทรงเรขาคณิตอัตโนมัติ
 
ฟังก์ชั่นการพิมพ์ข้อความและคำบรรยายภาพ
• Screen keyboard & Text box - ผู้สอนสามารถสร้างกล่องข้อความและพิมพ์ข้อความ จากแป้นพิมพ์ด้วยฟังก์ชั่นนี้
 
• Screen annotation – ผู้สอนสามารถวาดภาพลงในเอกสารออฟฟิศ (เช่น Word, Excel, Powerpoint ฯลฯ)ที่เปิดอยู่ โดยที่สามารถใช้เมนูต่างๆของเอกสารออฟฟิศนั้นได้ตามปกติ ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น
การเพิ่มภาพประกอบและคำบรรยายภาพจาก Image Library
เพื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจยิ่งขึ้น โปรแกรมมี Image Library ซึ่งบรรจุภาพสำเร็จรูปในหมวดต่างๆให้เลือกใช้ตามต้องการ ได้แก่ หมวดฟิสิกซ์, เคมี, ธงชาติ, ไอที, 3D, กล่องคำบรรยายภาพ และตัวอักษร
  การวาดและการวัดระยะ


เพื่อให้การวาดภาพต่างๆเป็นมาตรฐานและมีองศาที่ถูกต้อง โปรแกรมมีเครื่องมือดังต่อไปนี้ 
• Protractor – ไม้ครึ่งวงกลม ใช้ในการวาดภาพมุมที่ระบุองศาที่แน่นอน เช่น เส้นโค้งและเซคเตอร์ หมุนและย้ายตำแหน่งได้ตามต้องการ 
• Triangle ruler – ไม้ฉากสามเหลี่ยม สำหรับวาดเส้นตรงที่ทำมุมแน่นอน มีให้เลือกทั้งแบบ 30-60 องศาและ 45-45 องศา หมุนและย้ายตำแหน่งได้ตามต้องการ 
• Compass – วงเวียนเขียนแบบ สำหรับวาดเส้นโค้ง วงกลม และเซคเตอร์ตามมุมที่ต้องการ หมุนและย้ายตำแหน่งได้ตามต้องการ 
• Ruler – ไม้บรรทัด ช่วยให้การวาดเส้นตรงมีระยะที่ถูกต้องแน่นอนยิ่งขึ้น หมุน, ย้ายตำแหน่ง และยืดขนาดไม้บรรทัดได้เองตามต้องการ
การเน้นจุดสำคัญ

•Wrap screen – ปิดเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้ผู้เรียนสนใจในจุดสำคัญ
   
• Spotlight – เน้นจุดสำคัญแบบสปอร์ตไลท์ มีหลายรูปทรงให้เลือก ทั้งวงกลม, สี่เหลี่ยม, สามเหลี่ยม,ทรงบานประตู และ รูปดาว เคลื่อนย้ายตำแหน่งได้ตามต้องการ เปลี่ยนสีฉากหลังและทำให้โปร่งใสได้
   
Image capture – คือการ copy บางส่วนของภาพ ทั้งจากในสไลด์ปัจจุบันและจากเอกสารภายนอกอื่นๆ มาไว้ในสไลด์เพื่อเน้นจุดสำคัญ
ฟังก์ชั่นยางลบ

สามารถเลือกลบได้ทั้งแบบ ลบทั้งหมด, ลบพื้นที่บางส่วน และลบเฉพาะจุด และสามารถเลือกขนาดของยางลบได้ตามต้องการ
สไลด์และภาพพื้นหลัง
สไลด์
• สามารถเพิ่มสไลด์และเลือกพื้นหลังได้ตามต้องการ เช่น พื้นเป็นภาพหน้าจอ, พื้นขาว, พื้นน้ำเงิน, พื้นดำ หรือเลือกภาพที่ต้องการ 
• ลบสไลด์และเรียกดูสไลด์หน้าที่ต้องการได้ 
• Zoom in 
    - การซูมเข้าเฉพาะจุด สามารถขยายภาพได้ 1.25 เท่าต่อการคลิก 1 ครั้ง 
     - การซูมเข้าเฉพาะพื้นที่ ทำได้โดยคลิกค้างและลากเม้าส์ในพื้นที่ที่ต้องการ โปรแกรมจะทำการซูมพื้นที่นั้นให้พอดีกับหน้าจอ 
• Zoom out 
     - การซูมออก สามารถย่อภาพได้ 0.8 เท่าต่อการคลิก 1 ครั้ง 
• Move screen – ย้ายสไลด์ไปในทิศทางที่ต้องการ
 
ภาพพื้นหลัง 

• พื้นหลังสามารถเปลี่ยนสีและภาพได้เองตามต้องการเพื่อความสวยงาม โดยจะเลือกจากแบบที่มีให้ หรือภาพที่มีในเครื่องก็ได้
บันทึก-เล่นวีดีโอ นำเข้าสื่อมัลติมีเดีย
Screen Recorder

• Screen recorder 
บันทึกการสอนทั้งภาพและเสียงเป็น Dpb file สามารถนำกลับมาเล่นซ้ำได้ 

*Dpb file เป็นไฟล์วีดีโอที่ใช้สำหรับ MI Board M3 โดยเฉพาะ มีขนาดเล็กมากและสามารถควบคุมไฟล์ขณะเล่นได้
 
  Media
• ผู้สอนสามารถนำวีดีโอที่เตรียมไว้เล่นได้ ควบคุมการเล่นได้เหมือนวีดีโอโดยทั่วไป สามารถตั้งขนาดกว้างยาวของวีดีโอได้ตามต้องการ และใส่ได้มากกว่า 1 วีดีโอใน 1 สไลด์ สามารถ delete, copy วีดีโอในสไลด์ได้ตามต้องการ
        TOP
การเรียกดูและเปิดไฟล์ชนิดอื่นๆ
 
ในกรณีที่ผู้สอนต้องการนำไฟล์ชนิดอื่นๆ เช่น Word, Excel, Powerpoint มาประกอบการสอน สามารถใช้ฟังก์ชั่น Windows Viewer เพื่อดูและเปิดไฟล์นั้นๆขึ้นมา สามารถแก้ไขและบันทึกไฟล์นั้นๆได้ รองรับไฟล์ swf, ppt, doc, xls, ppts,xlsx, txt
Slide Output
เมื่อทำการสอนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้สอนสามารถส่งออกสไลด์การสอนในรูปแบบต่างๆได้ดังนี้
• Print – เรียกดูภาพก่อนพิมพ์ และเลือกที่จะพิมพ์ทั้งหมด, พิมพ์หน้าปัจจุบัน และพิมพ์บางส่วนของสไลด์ได้ 
• Export – สไลด์การสอนสามารถส่งออกเป็นไฟล์ JPEG, PPT, PDF และ HTML ได้ 
• E-mail – ส่งอีเมล์สไลด์ในรูปแบบ HHT, PDF และ PPT ได้
ฟังก์ชั่นอื่นๆ
 
• Timer/ Clock – แสดงเวลาที่หน้าจอได้ รวมถึงมีฟังก์ชั่นนับเวลาถอยหลังสำหรับการแข่งขันทำบททดสอบด้วย


• Switch user – โปรแกรมมีผู้ใช้ให้เลือก 3 ระดับ ได้แก่ Beginning (เริ่มต้น), Intermediate (กลาง) และ Advanced (สูง) ในแต่ละระดับ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการใช้งานในรูปแบบของตัวเองได้
อุปกรณ์ในกล่อง
 
• MI Board bar 1 เครื่อง 
• ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ 1 แท่งพร้อมหัวสำหรับเปลี่ยน 5 ชิ้น 
• แผ่นซีดี 1 แผ่น และสาย USB 1 เส้น
Specification
Whiteboard area 1.2 m x 1.8 m. (Active area)
Pen Battery 1 X AA 1.5 V
Signal tracking speed 3M /S
Resolution 9600 x 9600
Port USB 2.0
Temperature Operating : 0℃-40℃, Storage -20℃-35℃
Humidity Operating 20%-80%. Storage 0%-90%
MI Board bar dimension 220 mm H x 45 mm W x 13 mm D
0 แชร์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปฏิบัติตามกฏความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด เราพยายามหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และตระหนักดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายความเสมอภาคทางโอกาส การมีส่วนร่วม และสิทธิมนุษยชน


ข่าวบันเทิง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการเมือง

ข่าวกีฬา

 

 

   

 
 
 
 
   
ระบบปรับแต่งเว็บไซต์ , ระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน
ระบบบุคลากร ,ระบบข่าวสาร/ภาพกิจกรรม ,ระบบลิ้งไปเว็บอื่น
ระบบประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าเว็บ ,ระบบติดต่อโรงเรียน
ระบบสถิติ ,ระบบวันเกิดบุคลากร ,ระบบสมุดเยี่ยม
ระบบปฏิทินกิจกรรมระบบดาวน์โหลดเอกสาร ,ระบบตารางเรียน/ตารางสอน
ระบบแบบสำรวจ , ระบบเผยแพร่ผลงานครู
ระบบคลังข้อสอบ ,และเร็วๆนี้กับ ระบบเว็บ 2 ภาษา
 
 
สนใจคลิกเลยที่นี้ http://www.thai.ac/page/AC00056
เว็บไซด์สำหรับโรงเรียน ที่ง่าย ไม่ต้องเก่งภาษา ไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนเว็บ ไม่ต้องมี server เอง ไม่ต้องจ้างครูดูแล ไม่ต้องติดตั้ง ไม่ต้องลงโปรแกรม
สามารถจัดการเว็บผ่านอินเตอร์เน็ต ได้ทุกที่ทุกเวลา เพียบพร้อมด้วยระบบต่างๆดังนี้
 
 
 
 "Website" นี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบ Code scrip ต่่าง ๆ ตลอดถึงการพัฒนาโปรแกรมและแอฟฟิเคชั่นต่างๆเพื่อก่อเกิดนวัฒกรรมใหม่โดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรหรือเชิงธุระกิจ  และไม่สงวนลิขสิทธิ์หรือปัญญาประดิษฐ์ใดๆทั้งสิ้นหากเนื้อหาหรือข้อมูลอันใดพึ่งมีลิขสิทธิ์  ทางคณะผู้จัดทำจะแจ้งและเครดิตผลงานตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นการตอบแทน ทั้งนี้ยังคงหลักการณ์และอยู่ใต้ข้อกฏหมาย ช้อบังคับ ตามพระราชบัญติว่าด้วยคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีมผู้พัฒนา AllsolutionsOne ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาและพัฒนาด้านไอทีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับองค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน