eservicelogo

 

appglo
 
 


1. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer 10 ขึ้นไป หรือ Google Chrome รุ่นใหม่ล่าสุด

    หรือ Firefox รุ่นใหม่ล่าสุด ถ้าท่านพบปัญหากรุณาปรับปรุงเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด

2. โปรแกรม Image Resizer for Windows สำหรับย่อขนาดรูปภาพแฟ้มข้อมูลหลักฐานคำร้องที่ต้องใช้แนบคำร้อง

3. โปรแกรม Adobe Acrobat Reader สำหรับอ่านแฟ้มเอกสารนามสกุล pdf

0 แชร์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปฏิบัติตามกฏความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด เราพยายามหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และตระหนักดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายความเสมอภาคทางโอกาส การมีส่วนร่วม และสิทธิมนุษยชน


ข่าวบันเทิง

www.krobkruakao.com

ข่าวเศรษฐกิจ

www.krobkruakao.com

ข่าวการเมือง

www.krobkruakao.com

ข่าวกีฬา

www.krobkruakao.com
 "Website" นี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบ Code scrip ต่่าง ๆ ตลอดถึงการพัฒนาโปรแกรมและแอฟฟิเคชั่นต่างๆเพื่อก่อเกิดนวัฒกรรมใหม่โดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรหรือเชิงธุระกิจ  และไม่สงวนลิขสิทธิ์หรือปัญญาประดิษฐ์ใดๆทั้งสิ้นหากเนื้อหาหรือข้อมูลอันใดพึ่งมีลิขสิทธิ์  ทางคณะผู้จัดทำจะแจ้งและเครดิตผลงานตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นการตอบแทน ทั้งนี้ยังคงหลักการณ์และอยู่ใต้ข้อกฏหมาย ช้อบังคับ ตามพระราชบัญติว่าด้วยคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีมผู้พัฒนา AllsolutionsOne ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาและพัฒนาด้านไอทีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับองค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน