วันนี้ (30 ธันวาคม 2562) กรมคุมประพฤติ เปิดยอดคดีเมาแล้วขับ 3 วันแรกช่วงเทศกาลปีใหม่
พุ่ง 4,452 คดี! เปรียบเทียบสะสมสูงกว่าปีใหม่’ 62 กว่า 1,500 คดี กระทำผิดซ้ำถึง 36 คดี

          กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เผยสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติทั่วประเทศ
(29 ธันวาคม 2562) วันเดียวพุ่งสูงถึง 3,894 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 3,880 คดี คิดเป็นร้อยละ 99.64 และคดีขับเสพ จำนวน 14 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.36

          สำหรับยอดสะสมสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติ 3 วันที่มีการควบคุมเข้มงวด ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,601 คดี จำแนกเป็น

คดีขับรถขณะเมาสุรา                      จำนวน 4,452 คดี        คิดเป็นร้อยละ 96.76

          คดีขับเสพ                             จำนวน   138 คดี         คิดเป็นร้อยละ 3

          คดีขับซิ่ง/ แข่งรถ                 จำนวน      1 คดี           คิดเป็นร้อยละ 0.02

          คดีขับรถประมาท                  จำนวน     10 คดี          คิดเป็นร้อยละ 0.22

          จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 289 คดี จังหวัดขอนแก่น จำนวน 254 คดี จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 237 คดี

          เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ สะสม 3 วัน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 พบว่า คดีขับรถขณะเมาสุรา ปี พ.ศ. 2562 มีจำนวน 2,944 คดี กับปี พ.ศ. 2563 มีจำนวน 4,452 คดี เพิ่มขึ้นถึง 1,508 คดี คิดเป็นร้อยละ 51.22 

          นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติ ยังตรวจสอบประวัติการกระทำผิดในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1,049 คดี พบมีผู้กระทำผิดซ้ำ จำนวน 36 คดี

          อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเข้าสู่วันที่ 3 ที่มีการควบคุมเข้มงวด แต่ยังมีประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563  ทำให้สภาพจราจรยังคงหนาแน่น กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้นอย่างต่อเนื่อง จำนวน 184 จุด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,152 คน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน

ทัี่่มาข้อมูล  http://www.probation.go.th/content.php?id=43964

0 แชร์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปฏิบัติตามกฏความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด เราพยายามหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และตระหนักดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายความเสมอภาคทางโอกาส การมีส่วนร่วม และสิทธิมนุษยชน


ข่าวบันเทิง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการเมือง

ข่าวกีฬา

 "Website" นี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบ Code scrip ต่่าง ๆ ตลอดถึงการพัฒนาโปรแกรมและแอฟฟิเคชั่นต่างๆเพื่อก่อเกิดนวัฒกรรมใหม่โดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรหรือเชิงธุระกิจ  และไม่สงวนลิขสิทธิ์หรือปัญญาประดิษฐ์ใดๆทั้งสิ้นหากเนื้อหาหรือข้อมูลอันใดพึ่งมีลิขสิทธิ์  ทางคณะผู้จัดทำจะแจ้งและเครดิตผลงานตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นการตอบแทน ทั้งนี้ยังคงหลักการณ์และอยู่ใต้ข้อกฏหมาย ช้อบังคับ ตามพระราชบัญติว่าด้วยคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีมผู้พัฒนา AllsolutionsOne ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาและพัฒนาด้านไอทีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับองค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน