Power BI Desktop คืออะไร

Power BI Desktop คืออะไร

Power BI Desktop คือโปรแกรมที่ใช้ช่วย วิเคราะห์ สรุปผลข้อมูลจำนวนไม่จำกัด จากหลายๆ แหล่งข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น Excel File, Microsoft Access Database, SQL Server, Oracle เป็นต้น ได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้ไม่ต้องมีความรู้เชิงเทคนิคมากนัก พร้อมสามารถแสดงผลได้ทั้งรูปแบบ ตาราง สรุปผลด้วย Visualization  กราฟในรูปแบบต่างๆ และยังติดตั้งเพิ่มเติมได้จาก Marketplace และไฮไลท์ก็คือ แสดงผลแบบเป็นแผนที่ได้อีกด้วย โดยสามารถแสดงผลผ่านเว็บไซต์ และอุปกรณ์ Mobile และ Tablet ได้อีกด้วยทำให้เรา ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมในการกำหนดกลยุทธ์ และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในทางธุรกิจ

Power BI Desktop สามารถเลือกแหล่งข้อมูลใดได้บ้าง

ข้อมูลที่เราสามารถนำเข้ามาใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลมีหลายแหล่งดังนี้
 1. นำเข้าจากไฟล์ข้อมูล ได้แก่ Excel, CSV, XML, Text เป็นต้น
 2. นำเข้าจากฐานข้อมูล ได้แก่ SQL Server, Access Database, SQL Server Analysis Services Database, Oracle, MySQL, DB2, Sybase, PostgreSQL
 3. Azure ได้แก่ Microsoft Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Azure Marketplace, Azure Blob Storage, Azure Table Storage เป็นต้น
 
แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่สามารถนำเข้ามาใช้งานกับ Power BI Desktop ได้
 

 
ตัวอย่างข้อมูลที่เป็น Excel File หากให้ดีก็ให้แปลงเป็น Table ก่อน

 

Power BI Desktop ทำงานได้กับข้อมูลทุกๆ ด้าน

PowerBI Desktop ไม่ใช่นำมาใช้วิเคราะห์ด้านงานขายอย่างเดียว สามารถนำไปใช้งานธุรกิจด้านต่างๆ ได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการผลิต ด้านการเงิน บัญชี บุคคลากร การตลาด งานซ่อมบำรุง

Power BI Desktop มีมุมมองทั้งหมด 3 มุมมอง

PowerBI Desktop จะมีมุมมองหลักๆ ด้วยกัน 3 มุมมอง คือ
 1. Report View
 2. Datasheet View
 3. Relationships View

Report View

เป็นมุมมองที่จะใช้ในการแสดงผลรายงาน โดยมีเครื่องมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Column Chart, Bar Chart, Pie Chart, Line Chart, Donut Chart, Treemap, Map, Fill Map, Guage, Card, MultiRow Card เป็นต้น

เราสามารถสร้างรายงานในรูปแบบต่างๆ ได้ ดังรูป

 
โปรแกรม Power BI Desktop มุมมอง Report View
 

 
โปรแกรม Power BI Desktop มุมมอง Report View ที่แสดงข้อมูลทั้งตารางและกราฟ

 
โปรแกรม Power BI Desktop มุมมอง Datasheet View

 
โปรแกรม Power BI Desktop มุมมอง Relationships View

 
โปรแกรม Power BI Desktop ที่จะแสดงแผนที่โดยใช้ Map

Power BI Desktop สามารถแสดงผลแผนที่ได้

ความยอดเยี่ยมอีกด้านหนึ่งของ Power BI Desktop สามารถให้เราแสดงผลในรูปแบบแผนที่ได้ โดยเชื่อมโยงกับแผนที่จาก Bing Map 
 
โปรแกรม Power BI Desktop มุมมอง Report View ทั้ง แผนที่ และตาราง

 
โปรแกรม PowerBI Desktop มุมมอง Report View พร้อม มี Filter ได้

 

สามารดูตัวอย่าง Dashboard ในรูปแบบ Online Report ได้ที่ https://www.9experttraining.com/dashboard
 

Power BI Desktop นั้นง่ายที่จะ Update

เราสามารถสร้าง Power BI Desktop ไว้แล้วหากมีข้อมูลใหม่เข้ามาก็จะสามารถถูก Update ให้อัตโนมัติ ซึ่งทำให้เราได้ข้อมูลที่ Update ตลอดเวลาอย่างง่ายดายแม้ข้อมูลจะมาจากหลายๆ แหล่งก็สามารถทำได้อัตโนมัติ
 
ดังนั้น Power BI Desktop เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจและช่วยในการทำงานได้อย่างดีกับการสร้างคุณค่า (Value) จากข้อมูลที่เรามี ต้องลองฝึกใช้งานกันนะครับ

 

Download Power BI Desktop ได้ฟรี

PowerBI Desktop เป็นเครื่องมือที่สามารถ Download ได้ฟรีที่ https://powerbi.microsoft.com/en-us/desktop/

โดยใช้กับระบบปฏิบัติการ Windows และยังมี Apps ที่ใช้แสดงผลใน Mobile, Tablet เพื่อที่ให้คุณได้สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้จากทุกๆ ที่ ทุกๆ เวลา และยังสามารถทำงานร่วมกับทีมได้ เข้าถึงข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับ iOS ดาวน์โหลดได้ที่ https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-power-bi/id929738808?mt=8

สำหรับ Android สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.powerbim&hl=en

 
Download Power BI Desktop ได้ที่เว็บไซต์

แนะนำสำหรับผู้ที่สนใจอบรม

9Expert Training มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 1. หลักสูตร Power BI Desktop for Business Analytics สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยหลักการที่ว่า Design Once View Anywhere
 2. การสร้างและพัฒนา Power BI โดยใช้ Microsoft Excel เพื่อตอบสนองกับการทำงานสรุปผลข้อมูลจำนวนมาก ด้วยความรวดเร็ว ลองดูกันได้ที่ หลักสูตร Microsoft Excel Power BI Business Intelligence กันครับ https://www.9experttraining.com/excel-power-bi-training-course
 3. การออกแบบและพัฒนางาน Business Intelligence ด้วย SQL Server ในหลักสูตร SQL Server Business Intelligence ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.9experttraining.com/sql-server-business-intelligence-training-course
Power BI เป็นเทคโนโลยีและเครื่องมือที่จะช่วยให้เราทำงานกับการวิเคราะห์ข้อมูลในทางธุรกิจช่วยงานงานด้าน Business Intelligence ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว
และ ไม่ต้องมีความรู้ในเชิงเทคนิคของ IT อะไรมาก สามารถต่อยอดจากผู้ใช้งาน Excel ใช้ Pivot Table มาแล้ว ก็จะสามารถทำงานกับ Power BI ได้
ทำให้การตัดสินใจในทางธุรกิจทำได้อย่างรวดเร็ว และ มี Learning Curve ไม่มาก
 
ปัจจุบัน Power BI Desktop ได้ถูกจัดลำดับในโปรแกรมด้าน BI และ Analytics โดย Gartner ได้จัดลำดับ Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms
โดยได้ลำดับที่ดีขึ้นทั้งใน Ability to Execute และ Completeness of Vision ตามในลิงค์ https://info.microsoft.com/ww-landing-gartner-bi-analytics-mq-2018.html โดยปรับจาก https://info.microsoft.com/gartner-magic-quadrant-2017.html
 
Gartner ได้จัดลำดับ Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms

ประโยชน์ของ Power BI ในทางธุรกิจ

 1. นำข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง (Multi Source) มาใช้วิเคราะห์ร่วมกันได้
 2. ทำกระบวนการ ETL (Extract Transform Load) ข้อมูลได้ เพื่อนำข้อมูล Unstructure มาจัดระเบียบ Shaping, Cleansing 
 3. สร้างรายงาน Dashboard โดยมี Visualization ได้ในรูปแบบที่เป็น interactive และยังแสดงผลได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Web, Apps ซึ่งแสดงผลได้ทั้งบน Desktop, Tablet, Mobile ได้อีกด้วย
 4. สามารถทำการ Update รายงาน Dashboard เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยได้อย่างอัตโนมัติ
Power BI Report ที่สามารถแสดงผลได้ทั้ง Desktop และ Mobile 
 
Power BI Report ที่สามารถแสดงผลได้ทั้ง Desktop และ Mobile

Power BI Desktop แสดงรายงานด้าน Human Resources

 
Power BI Desktop แสดงรายงานด้าน Human Resources

Power BI Desktop แสดงรายงานด้าน Production

 
Power BI Desktop แสดงรายงานด้าน Production

Power BI Desktop แสดงรายงานด้าน Sales Performance

 
Power BI Desktop แสดงรายงานด้าน Sales Performance

โดยมี Power BI Service ซึ่งเป็น Software As a Service ทำงานบน Cloud

 
Power BI Service ซึ่งเป็น Software As a Service

จุดเด่นของ Power BI

 • ข้อมูลของเราสามารถนำมาใช้ และเข้าถึงได้อย่างง่ายดายมากกว่าแต่ก่อน
Power BI รองรับข้อมูลได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ฐานข้อมูล(Database) ไฟล์ (File) และระบบต่างๆ ได้แก่ SAP HANA, Hadoop, Google Analytics, Facebook เป็นต้น
 • ง่ายต่อการ Implement
ผู้ใช้งานไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ในเชิงเทคนิคมากเพื่อใช้งานให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยหากองค์กรใช้ Office 365 แล้วจะสามารถใช้งาน Power BI ได้เลย
 • สามารถควบคุมการเข้าถึงและการรักษาความปลอดภัยได้
Power BI สามารถกำหนดการเข้าถึงของข้อมูลในแต่ละระดับให้สามารถเข้าถึงได้ เช่น ฝ่ายวิศวกรรม ไม่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลยอดขายสินค้าได้ ฝ่ายขาย ไม่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลเงินเดือนพนักงานได้ แต่สามารถเข้าถึงชื่อพนักงานที่เป็นพนักงานขายได้ เป็นต้น และสามารถสร้าง Content Pack เพื่อที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นจะต้องเข้าถึงฐานข้อมูลได้โดยตรง ก็สามารถทำได้
 • ใช้เวลาในการเรียนรู้ไม่มาก
Power BI ถูกออกมาสำหรับผู้ที่ต้องการเอาข้อมูลมาใช้เพื่อแสดงผล โดยมีเครื่องมือต่างๆ มากมาย ผู้ใช้งานใช้เวลาในการเรียนรู้เครื่องมือไม่มาก ก็จะสามารถเริ่มใช้งานได้ (9Expert เรามีหลักสูตร Power BI Desktop for Business Analytics ที่จะช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นใช้งานอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ)
 • เข้าถึงได้อย่างง่ายได้
หลังจากออกแบบใน Power BI เรียบร้อย ด้วย หลักการที่เรียกว่า Design Once View Anyway เราสามารถที่จะแชร์ Publish รายงาน Dashboard, Data source ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ หรือผ่าน Apps Power BI ให้กับเพื่อร่วมงาน หัวหน้างานเพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุด รายงานล่าสุด พร้อมๆ กับเรา


ผลลัพธ์ที่คุณจะได้จาก Power BI

 1. ได้รายงานที่สามารถลิงค์เชื่อมโยงจากข้อมูลต่างๆ มากมาย จำนวนมหาศาล เพื่อดูอย่างง่ายๆ ในรูปแบบ Dashboard
 2. ได้เครื่องมือที่จะช่วยรวม แยก แปลงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การทำงานซ้ำๆ เพื่อการแปลงข้อมูลจบลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบครั้งเดียวแล้วใช้งานต่อเนื่อง
 3. ได้ระบบในการแยกการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เท่ากันของแต่ละบุคลากร
 4. ได้รายงานที่จะสามารถส่งต่อให้กับผู้อื่น ได้อย่างง่ายดายผ่าน Office 365


บทสรุปของ Power BI Desktop 

Reference : www.9experttraining.com/articles/power-bi-desktop-คืออะไร-infographic


0 แชร์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปฏิบัติตามกฏความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด เราพยายามหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และตระหนักดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายความเสมอภาคทางโอกาส การมีส่วนร่วม และสิทธิมนุษยชน


ข่าวบันเทิง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการเมือง

ข่าวกีฬา

 

 

   

 
 
 
 
   
ระบบปรับแต่งเว็บไซต์ , ระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน
ระบบบุคลากร ,ระบบข่าวสาร/ภาพกิจกรรม ,ระบบลิ้งไปเว็บอื่น
ระบบประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าเว็บ ,ระบบติดต่อโรงเรียน
ระบบสถิติ ,ระบบวันเกิดบุคลากร ,ระบบสมุดเยี่ยม
ระบบปฏิทินกิจกรรมระบบดาวน์โหลดเอกสาร ,ระบบตารางเรียน/ตารางสอน
ระบบแบบสำรวจ , ระบบเผยแพร่ผลงานครู
ระบบคลังข้อสอบ ,และเร็วๆนี้กับ ระบบเว็บ 2 ภาษา
 
 
สนใจคลิกเลยที่นี้ http://www.thai.ac/page/AC00056
เว็บไซด์สำหรับโรงเรียน ที่ง่าย ไม่ต้องเก่งภาษา ไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนเว็บ ไม่ต้องมี server เอง ไม่ต้องจ้างครูดูแล ไม่ต้องติดตั้ง ไม่ต้องลงโปรแกรม
สามารถจัดการเว็บผ่านอินเตอร์เน็ต ได้ทุกที่ทุกเวลา เพียบพร้อมด้วยระบบต่างๆดังนี้
 
 
 
 "Website" นี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบ Code scrip ต่่าง ๆ ตลอดถึงการพัฒนาโปรแกรมและแอฟฟิเคชั่นต่างๆเพื่อก่อเกิดนวัฒกรรมใหม่โดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรหรือเชิงธุระกิจ  และไม่สงวนลิขสิทธิ์หรือปัญญาประดิษฐ์ใดๆทั้งสิ้นหากเนื้อหาหรือข้อมูลอันใดพึ่งมีลิขสิทธิ์  ทางคณะผู้จัดทำจะแจ้งและเครดิตผลงานตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นการตอบแทน ทั้งนี้ยังคงหลักการณ์และอยู่ใต้ข้อกฏหมาย ช้อบังคับ ตามพระราชบัญติว่าด้วยคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีมผู้พัฒนา AllsolutionsOne ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาและพัฒนาด้านไอทีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับองค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน