IT Training

เราออกแบบ และพัฒนาให้ตอบโจทย์ทางธุรกิจปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้

 

 
 

         9Expert Training ให้บริการด้านการฝึกอบรม/สัมมนา ด้าน ICT แบบมืออาชีพ โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในการทำงานจริง พร้อมด้วยประสบการณ์ในการอบรม / จัดงานสัมมนา ระดับประเทศ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยสามารถทำการออกแบบหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ และแนะนำแนวทางที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิผลของการฝึกอบรม/สัมมนาทีมงานของเราประกอบไปด้วยวิทยากรที่มีประสบการณ์ ผู้ช่วยวิทยากร และทีม Staff ที่จะช่วยให้การดำเนินการเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์

เรามุ่งมั่นในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และทันสมัย ด้วยวิทยากรที่ต้องการถ่ายทอดด้วยประสบการณ์ตรงจากการทำงานจริง มีประสบการณ์ในการสอน โดยเน้นการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการเรียน เพราะเราเข้าใจถึงเวลาที่มีคุณค่าของผู้อบรมทุกคน เราจึงใส่ความตั้งใจ ตั้งใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และความพึงพอใจสูงสุดของผู้อบรม

9ExpertTraining สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เปิดสอนให้กับบุคคลทั่วไป เน้นการสอนที่เข้าใจง่าย สอนให้รู้จริง ใช้งานได้จริง สอนโดยวิทยากรที่มีคุณภาพ และมีประสบการณ์จริงมากกว่า 10 ปี ผู้อบรมสามารถถามข้อสงสัยในระหว่างอบรมได้ โดยมีวิทยากรดูแลอย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง และมืออาชีพ

 

9ExpertTraining สอนสไตล์ใช้งานจริง

โดยมีเว็บไซต์ https://www.9ExpertTraining.com ขึ้นมาเพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสำหรับการใช้งานสำนักงาน (Office Automation) การพัฒนาโปรแกรม (Software Development) การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analyitcs, Data Science และโปรแกรมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับกับความต้องการของธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน โดยวิทยากรที่มีความชำนาญในด้านนั้นๆ 

 

ในปัจจุบันการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศนั้นมีการใช้งานตามลักษณะงานต่างๆ เช่น ใช้เก็บข้อมูลต่างๆ (สินค้า บุคคล สถิติ ฯลฯ) ใช้ในการจัดการเอกสาร ระบบฐานข้อมูล ออกแบบสื่อต่างๆ, การพัฒนาโปรแกรม เว็บไซต์, Internet, ค้นหาข้อมูล ฯลฯ โดยมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วและมีบทบาทต่อการทำงานในองค์กรมากขึ้น ดังนั้นการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันและอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำหรือการทำงานนั้น เครื่องมือของโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพนั้น ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ หรือนำมาใช้อย่างไม่เต็มความสามารถ หรือไม่สามารถประยุกต์กับงานได้ดีเท่าที่ควร ซึ่งการจะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์การใช้งานจริง ดังนั้น บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด จึงตอบคำถามข้างต้นได้เป็นอย่างดี เพราะเราเป็นบริษัทที่รับจัดฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์แบบมืออาชีพ ทั้งประเภทการสอนนอกสถานที่และในสถานที่ และยังมุ่งมั่นการในการพัฒนาบุคคลากรด้าน ICT โดยถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมประสบการณ์ในด้านนั้นๆ ที่ตั้งใจถ่ายทอดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำงานได้จริง และถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ จากทีมวิทยากร เพื่อประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวทันต่อโลกที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของท่าน

อาจารย์ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์

อาจารย์ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์ (@chalaivate)
ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม 9EXPERT
บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

 

0 แชร์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปฏิบัติตามกฏความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด เราพยายามหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และตระหนักดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายความเสมอภาคทางโอกาส การมีส่วนร่วม และสิทธิมนุษยชน


ข่าวบันเทิง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการเมือง

ข่าวกีฬา

 

 

   

 
 
 
 
   
ระบบปรับแต่งเว็บไซต์ , ระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน
ระบบบุคลากร ,ระบบข่าวสาร/ภาพกิจกรรม ,ระบบลิ้งไปเว็บอื่น
ระบบประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าเว็บ ,ระบบติดต่อโรงเรียน
ระบบสถิติ ,ระบบวันเกิดบุคลากร ,ระบบสมุดเยี่ยม
ระบบปฏิทินกิจกรรมระบบดาวน์โหลดเอกสาร ,ระบบตารางเรียน/ตารางสอน
ระบบแบบสำรวจ , ระบบเผยแพร่ผลงานครู
ระบบคลังข้อสอบ ,และเร็วๆนี้กับ ระบบเว็บ 2 ภาษา
 
 
สนใจคลิกเลยที่นี้ http://www.thai.ac/page/AC00056
เว็บไซด์สำหรับโรงเรียน ที่ง่าย ไม่ต้องเก่งภาษา ไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนเว็บ ไม่ต้องมี server เอง ไม่ต้องจ้างครูดูแล ไม่ต้องติดตั้ง ไม่ต้องลงโปรแกรม
สามารถจัดการเว็บผ่านอินเตอร์เน็ต ได้ทุกที่ทุกเวลา เพียบพร้อมด้วยระบบต่างๆดังนี้
 
 
 
 "Website" นี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบ Code scrip ต่่าง ๆ ตลอดถึงการพัฒนาโปรแกรมและแอฟฟิเคชั่นต่างๆเพื่อก่อเกิดนวัฒกรรมใหม่โดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรหรือเชิงธุระกิจ  และไม่สงวนลิขสิทธิ์หรือปัญญาประดิษฐ์ใดๆทั้งสิ้นหากเนื้อหาหรือข้อมูลอันใดพึ่งมีลิขสิทธิ์  ทางคณะผู้จัดทำจะแจ้งและเครดิตผลงานตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นการตอบแทน ทั้งนี้ยังคงหลักการณ์และอยู่ใต้ข้อกฏหมาย ช้อบังคับ ตามพระราชบัญติว่าด้วยคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีมผู้พัฒนา AllsolutionsOne ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาและพัฒนาด้านไอทีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับองค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน