0 แชร์

ให้เรตสมาชิก

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

ดาวน์โหลดคู่มือบริการได้ที่นี้


วิธีลงทะเบียนใช้งานระบบ:
วิธีที่ 1 ยืนยันการใช้งานระบบด้วย SMS:
1. ลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวและระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ถูกต้อง
2. กดบันทึกข้อมูล
3. กรอกรหัส OTP ในหน้าจอที่ปรากฎ
4. สามารถใช้งานระบบ CIOS ได้ทันที
*** ต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถรับ SMS ได้ ***
วิธีที่ 2 ยืนยันการใช้งานระบบโดยไปยืนยันตัวตนที่ศาลเอง:
1. ลงทะเบียน
2. ไปยืนยันตัวตนพร้อมบัตรประชาชนที่หน่วยงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
3. เข้าใช้งานครั้งแรก รหัสผ่านของท่านคือ วันเดือนปีเกิด(พ.ศ.) เช่น วันที่ 1 มกราคม 2501 รหัสผ่านของท่านคือ 01012501
 

ภาพรวมของระบบ

        ตามที่ประธานศาลฎีกาได้มีนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 ด้านการอำนวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเหมาะสมมาใช้เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดี การบริหารจัดการ และการให้บริการประชาชน ประกอบกับมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 68 ระบุว่า “การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารในลักษณะนี้ไม่ว่าการนั้นจะเป็นโดยคู่ความฝ่ายใดทำต่อศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง หรือศาลทำต่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทุกฝ่าย รวมทั้งการแจ้งคำสั่งของศาลหรือข้อความอย่างอื่นไปยังคู่ความหรือบุคคลอื่นใด อาจดำเนินการโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา และเมื่อข้อกำหนดนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”
        ดังนั้น เพื่อให้การบริการคู่ความและผู้มีส่วนได้เสียในคดีความสามารถยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร โดยคู่ความกระทำต่อศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง หรือ ศาลทำต่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทุกฝ่าย รวมทั้งการแจ้งคำสั่งของศาลหรือข้อความอย่างอื่นไปยังคู่ความของบุคคลอื่นใดสามารถดำเนินการโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น โดยไม่ต้องเดินทางมาศาล สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้จัดทำระบบยื่นฟ้องอิเล็กทรอนิกส์( e-Filing System) ขึ้น โดยในระยะแรกได้จัดทำระบบนี้ขึ้นเพื่อใช้กับการยื่นฟ้องตั้งต้นในคดีแพ่งบางประเภท โดยเริ่มให้บริการใช้ระบบนี้ที่ศาลแพ่ง ศาลแพ่งธนบุรี และศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และมีแผนที่จะขยายการให้บริการไปยังศาลยุติธรรมต่าง ๆ ในภูมิภาคทั่วประเทศในระยะต่อไป

 

กฏหมายด่วนที่ควรรู้

บริการประชาชนออนไลน์- กระทรวงยุติธรรม

คู่มือประชาชน , สำหรับประชาชน เมื่อคุณต้องไปติดต่อราชการ ถูกเรื่อง ถูกที่ ถูกต้องชัวร์

#เครื่องมือปราบปลวก ตอนไปศาลกับจั่นเจ๊า #ประเด็นจั่นเจ๋าต่อได้ท่ี่นี้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แก้ไขฉบับ ล่าสุด 2562

รายงานผลการดำเนินงาน คำชี้แจงหัวหน้าคณะรั
สื่อสร้างการเรียนรู้ กฎหมายสามัญประจำบ้าน

สนทนากับรัฐมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 

 
 
บริการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify : สามารถรับแจ้งเตือนกรณี login เข้าระบบ, ผลการส่งหมาย, คำสั่งศาล หรือ อื่นๆ โดยที่ท่านไม่ต้อง Login เข้ามาดูผลตลอดเวลา
*** ท่านยังไม่ได้สมัครใช้งานการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify หากต้องการเปิดใช้งานกรุณากดปุ่ม [ตั้งค่า LINE Notify Token] ***

วิธีการตั้งค่า Line Notify
1. เพิ่ม Line Notify ด้วยการค้นหาเพื่อนชื่อ Line Notify แล้ว add เป็นเพื่อน
2. ไปที่ https://notify-bot.line.me/th/ (LINE กำหนดให้ตั้งค่าผ่าน PC เท่านั้น) แล้วกด "เข้าสู่ระบบ"
3. เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านใน บัญชี LINE
4. หลังจาก Login สำเร็จ ให้กดที่ลูกศรชี้ลงด้านข้างชื่อบัญชีแล้วเลือก “หน้าของฉัน” หรือ "My page"
5. จากนั้นให้เลื่อนลงมาด้านให้กดปุ่ม “ออก Token” หรือ "Generate token"
6. จากนั้นให้ใส่ชื่อของ Token (ช่องบนสุด) เช่น "cios"
7. ติ๊กเลือก 1-on-1 chat with LINE Notify หรือ เลือก กลุ่ม LINE ที่ต้องการ (หากเลือกกลุ่มไลน์ต้อง เพิ่ม Line Notify เข้ากลุ่มด้วย)
8. จากนั้นกดปุ่ม "ออก Token" หรือ "Generate token" เพื่อรับ Token key
9. กดปุ่ม "ตั้งค่า LINE Notify Token" 10. นำ Token key มากรอกหรือ copy มาใส่ แล้วกด "บันทึกข้อมูล"
** ตัวอย่าง Token > NDJT0MmMsuJ7mUnnTrpQLIayqEzRDI8KImXAdsznacWe
*** ทำครั้งเดียว จะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อท่านเปลี่ยน id line ใหม่


 

 

 

0 แชร์

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศกำหนดวัน "สารทเดือนสิบ" ปีนี้ตรงกับวันที่

 

ต่อประเด็น #จั่นเจ๊า ได้ที่นี้ ( กำลังเขียนอยู่ )

 

"รวม คู่มือประชาชน  ทุกหน่วยงาน  "

 

อ่าน เงื่อนไขกติการ่วมสนุกลุ้นทอง ได้ที่นี้

 

 

 

 

สตรีมสดของ Nasa: Earth From Space | วิดีโอจากสถานีอวกาศนานาชาติ ISS

 แนะนำ appication สถานีอวกาศ สำหรับ ดูสตีม..สด โลกของเรา ไว้ดูภาพ ดาวเคราะห์ที่จะเฉียดโลกของเรา เร็วๆนี้

จองคิวทำใบขับขี่  คลิกเลยที่นี้

 

เปิดเมนูใหม่ "ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย อัพเดท ล่าสุด จาก ททท. คลิก...เลย

  

 

EXTREME THEATER > System #1 Recommended by Deco2000 แนะนำชุดโฮมเธียเตอร์ระดับที่โรงหนังยังต้องอาย.!

60 โปรแกรมเด็ด ที่ควรมีติดไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ..ฟรี.ซ่ะด้วย

 

 

ขอเชิญเที่ยว #งานดอกจูดบาน62 งานกาชาดและของดีเมืองชะอวด

 

 

 

 

 

คลิกเลย โปรโมชั่น พิเศษ จากพาทเนอร์

 

 

 

 

 

 

 

10 อันดับ Supercomputers ที่แรงที่สุดในโลก

  

Student Care Solution  คือ "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน" ที่ทำงานบนคลาวน์คอมพิวติง (Cloud Computing) และให้บริการผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Software as a Service) รายแรกในประเทศไทย โดยเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ระบบของเราจะเน้นในเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเป็นหลัก ผ่านทางโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) โปรแกรมไลน์ ( LINE Application ) และทางข้อความสั้น (SMS) ปัจจุบันมีโรงเรียนใช้งานทั่วประเทศมากกว่า 100 โรงเรียน และมีจำนวนนักเรียนที่ใช้บริการมากกว่า 200,000 คน 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี้ คลิกเลย  Student Care Solution
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
สนใจคลิกเลยที่นี้ http://www.thai.ac/page/AC00056
เว็บไซด์สำหรับโรงเรียน ที่ง่าย ไม่ต้องเก่งภาษา ไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนเว็บ ไม่ต้องมี server เอง ไม่ต้องจ้างครูดูแล ไม่ต้องติดตั้ง ไม่ต้องลงโปรแกรม
สามารถจัดการเว็บผ่านอินเตอร์เน็ต ได้ทุกที่ทุกเวลา เพียบพร้อมด้วยระบบต่างๆดังนี้
 
ระบบปรับแต่งเว็บไซต์
ระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน
ระบบบุคลากร
ระบบข่าวสาร/ภาพกิจกรรม
ระบบลิ้งไปเว็บอื่น
ระบบประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าเว็บ
ระบบติดต่อโรงเรียน
ระบบสถิติ
ระบบวันเกิดบุคลากร
ระบบสมุดเยี่ยม
ระบบปฏิทินกิจกรรม
ระบบดาวน์โหลดเอกสาร
ระบบตารางเรียน/ตารางสอน
ระบบแบบสำรวจ
ระบบเผยแพร่ผลงานครู
ระบบคลังข้อสอบ
และเร็วๆนี้กับ ระบบเว็บ 2 ภาษา
 
ทั้งหมดนี้เราให้คุณในราคา 1500 บาทต่อปี
สนใจคลิกเลยที่นี้ http://www.thai.ac/page/AC00056
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
191787

 

 

 

 

 website นี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบ Code scrip ต่่าง ๆ ตลอดถึงการพัฒนาโปรแกรมและแอฟฟิเคชั่นต่างๆเพื่อก่อเกิดนวัฒกรรมใหม่โดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรหรือเชิงธุระกิจ  และไม่สงวนลิขสิทธิ์หรือปัญญาประดิษฐ์ใดๆทั้งสิ้นหากเนื้อหาหรือข้อมูลอันใดพึ่งมีลิขสิทธิ์  ทางคณะผู้จัดทำจะแจ้งและเครดิตผลงานตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นการตอบแทน ทั้งนี้ยังคงหลักการณ์และอยู่ใต้ข้อกฏหมาย ช้อบังคับ ตามพระราชบัญติว่าด้วยคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีมผู้พัฒนา AllsolutionsOne ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาและพัฒนาด้านไอทีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับองค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน  ติดตามได้กลุ่มผู้พัฒนาได้ที่  www.facebook.com/aoonyooroo

เจษบดินทร์  เสือคำ นักพัฒนาระบบสารสนเทศ

ภายใต้เครื่องหมายการค้ัา