ไทยพีบีเอสรวบรวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องบินพระที่นั่งการเสด็จเยือนต่างประเทศของประมุขแห่งคริสตศาสนิกชน มีระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติมานานถึง 55 ปี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเยือนประเทศไทย ครั้งแรกในรอบ 35 ปี

การเสด็จเยือนต่างประเทศของประมุขแห่งคริสตศาสนิกชน นิกายโรมันคาทอลิก มีระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติมานานถึง 55 ปี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเยือนประเทศไทย ครั้งแรกในรอบ 35 ปี ไทยพีบีเอสรวบรวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องบินพระที่นั่งมาให้ติดตาม

การเสด็จเยือนต่างประเทศของสมเด็จพระสันตะปาปาด้วยเครื่องบินพระที่นั่งเกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2507 เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 เสด็จเยือนนครเยรูซาเลม จอร์แดน และอิสราเอล ด้วยเครื่อง DC8 ของสายการบินอาลีตาเลีย (Alitalia)


นับจากนั้น สายการบินอาลีตาเลีย ซึ่งเป็นสายการบินประจำชาติของอิตาลี ได้ทำหน้าที่ในการจัดถวายเครื่องบินพระที่นั่งมาโดยตลอด เนื่องด้วยนครรัฐวาติกัน ไม่มีสนามบินและสายการบินเป็นของตัวเอง

เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาประทับบนเครื่องบินลำใด จะมีนามเรียกขานว่า “โวโล ปาปาเล่”(Volo Papale) ในภาษาอิตาเลียนแปลว่า “เที่ยวบินของสมเด็จพระสันตะปาปา”

อีกนามเรียกขานเครื่องบินของสมเด็จพระสันตะปาปา คือ Shepherd One ที่สำนักบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ อนุมัติให้ใช้กับเครื่องบินพระที่นั่งของสายการบิน American Airlines ระหว่างการเสด็จเยือนสหรัฐฯ ในปี 2558

จุดประสงค์คือ เพื่อให้ทราบว่า สมเด็จพระสันตะปาปาประทับบนเครื่องบินลำใด และเพื่อถวายความปลอดภัยสูงสุด จากนั้น ได้กลายเป็นที่นิยมเรียกกันอย่างแพร่หลายทั้งในสื่อและคนทั่วไป ไม่ต่างจากการเรียก Air Force One ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ

ภายในเครื่องบินพระที่นั่งมิได้มีความพิเศษที่แตกต่างจากเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไป หากแต่อาจมีการตกแต่งที่นั่งด้วยแผ่นรองศีรษะ ด้วยตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ และการให้บริการอาหารพิเศษกว่าเที่ยวบินปกติ โดยสมเด็จพระสันตะปาปาจะประทับในชั้นธุรกิจ

 

ภาพ : Alitalia

ภาพ : Alitalia

 

ภาพ : Alitalia

ภาพ : Alitalia


เมื่อเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังจุดหมาย จะมีการประดับธงของนครรัฐวาติกันคู่กับธงชาติของประเทศที่สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือน นอกห้องนักบิน

 

ภาพ : Alitalia

ภาพ : Alitalia

 

ภาพ : Alitalia

ภาพ : Alitalia

อีกธรรมเนียมที่น่าสนใจ คือแม้สมเด็จพระสันตะปาปาจะเสด็จเยือนต่างประเทศด้วยเที่ยวบินที่สายการบินอาลีตาเลียจัดถวาย แต่จะเสด็จกลับด้วยสายการบินประจำชาตินั้นๆ ทั้งนี้มีข้อยกเว้นบางกรณี เช่นสายการบินประจำชาตินั้นๆ ไม่พร้อม ต้องต่อเครื่องหลายครั้ง เป็นต้น ทั้งนี้ไม่มีการระบุถึงเหตุผลของธรรมเนียมดังกล่าว

 

 
เช่นเดียวกับการเสด็จเยือนไทยในครั้งนี้ การบินไทยได้จัดเครื่องบินพระที่นั่งถวาย เพื่อเสด็จต่อไปยังกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หลังเสร็จสิ้นพระกรณียกิจในประเทศไทย

0 แชร์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปฏิบัติตามกฏความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด เราพยายามหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และตระหนักดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายความเสมอภาคทางโอกาส การมีส่วนร่วม และสิทธิมนุษยชน


ข่าวบันเทิง

www.krobkruakao.com

ข่าวเศรษฐกิจ

www.krobkruakao.com

ข่าวการเมือง

www.krobkruakao.com

ข่าวกีฬา

www.krobkruakao.com
 "Website" นี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบ Code scrip ต่่าง ๆ ตลอดถึงการพัฒนาโปรแกรมและแอฟฟิเคชั่นต่างๆเพื่อก่อเกิดนวัฒกรรมใหม่โดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรหรือเชิงธุระกิจ  และไม่สงวนลิขสิทธิ์หรือปัญญาประดิษฐ์ใดๆทั้งสิ้นหากเนื้อหาหรือข้อมูลอันใดพึ่งมีลิขสิทธิ์  ทางคณะผู้จัดทำจะแจ้งและเครดิตผลงานตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นการตอบแทน ทั้งนี้ยังคงหลักการณ์และอยู่ใต้ข้อกฏหมาย ช้อบังคับ ตามพระราชบัญติว่าด้วยคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีมผู้พัฒนา AllsolutionsOne ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาและพัฒนาด้านไอทีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับองค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน