เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 5 ม.ค.62 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการปลดล็อกใบกระท่อมออกจากยาเสพติด ว่า ขณะนี้กระทรวงยุติธรรมได้วางแผนงานอย่างเป็นทางการแล้วมี 12 ขั้นตอน โดยเริ่มการยกร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่... พ.ศ. .... ไปแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 2 ม.ค.2563 จากนี้คือการรับฟังความคิดเห็นในเว็บไซต์ 15 วัน และจัดทำคำชี้แจงและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จากนั้นตนจะเสนอเข้าไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อาจเสนอได้ภายในเดือนนี้ และหากผ่านที่ประชุม ครม. จะส่งต่อไปยังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อตั้งกรรมาธิการพิจารณาและให้ความเห็นชอบออกเป็นกฎหมาย คาดว่าภายในกลางปีนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ตามขั้นตอนกฎหมายและสามารถบังคับใช้ได้

 

"กระทรวงยุติธรรมพยายามใช้เวลาเป็นเครื่องกำหนดความสำเร็จ ผมเคยยืนยันไว้ตั้งแต่ครั้งแรก ว่าไม่มีมวยล้มต้นคนดูในเรื่องนี้อย่างแน่นอน ผมเป็นคนที่พูดจริงทำจริง ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของผมและกระทรวงยุติธรรมได้เลย เรามีกำหนดเวลาที่แน่นอนในการทำงานแต่ละเรื่อง เพราะไม่อยากให้ผู้คนเฝ้ารอแบบไม่มีกำหนด ซึ่งงานแต่ละด้านของกระทรวงที่ผมมอบหมายไป จะเห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างแน่นอน ขอให้ทุกคนได้ติดตาม" นายสมศักดิ์ กล่าว

0 แชร์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปฏิบัติตามกฏความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด เราพยายามหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และตระหนักดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายความเสมอภาคทางโอกาส การมีส่วนร่วม และสิทธิมนุษยชน


ข่าวบันเทิง

www.krobkruakao.com

ข่าวเศรษฐกิจ

www.krobkruakao.com

ข่าวการเมือง

www.krobkruakao.com

ข่าวกีฬา

www.krobkruakao.com
 "Website" นี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบ Code scrip ต่่าง ๆ ตลอดถึงการพัฒนาโปรแกรมและแอฟฟิเคชั่นต่างๆเพื่อก่อเกิดนวัฒกรรมใหม่โดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรหรือเชิงธุระกิจ  และไม่สงวนลิขสิทธิ์หรือปัญญาประดิษฐ์ใดๆทั้งสิ้นหากเนื้อหาหรือข้อมูลอันใดพึ่งมีลิขสิทธิ์  ทางคณะผู้จัดทำจะแจ้งและเครดิตผลงานตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นการตอบแทน ทั้งนี้ยังคงหลักการณ์และอยู่ใต้ข้อกฏหมาย ช้อบังคับ ตามพระราชบัญติว่าด้วยคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีมผู้พัฒนา AllsolutionsOne ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาและพัฒนาด้านไอทีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับองค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน