พ่อเมืองนครศรีธรรมราช ร่วมเดินแบบการกุศลงาน “อัตลักษณ์ผ้าไทย ศิวิไลซ์เมืองนคร” ครั้งที่ 3
ค่ำวันที่ 10 มกราคม 2563 สโมสรไลออนส์ศรีนคร ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคีเครือข่าย ได้จัดงาน “อัตลักษณ์ผ้าไทย ศิวิไลซ์เมืองนคร” ครั้งที่ 3 ที่ห้องบงกชรัตน์แกรนด์ โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษ “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม” และเดินแบบการกุศลร่วมกับสมาชิกไลออนส์ศรีนคร มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 400 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษชาวนคร และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ภาคการผลิตและการสร้างสรรค์สินค้าผ้าไทย ผ้อทอเมืองนคร ให้ได้รับการพัฒนาต่อยอดในการนำทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ นำรายได้สู่ชุมชน

นอกจากนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้านอัตลักษณ์ผ้าไทย ผ้าทอ และเครื่องแต่งกายอันโดดเด่นของชาวนคร ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็น “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”

0 แชร์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปฏิบัติตามกฏความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด เราพยายามหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และตระหนักดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายความเสมอภาคทางโอกาส การมีส่วนร่วม และสิทธิมนุษยชน


ข่าวบันเทิง

www.krobkruakao.com

ข่าวเศรษฐกิจ

www.krobkruakao.com

ข่าวการเมือง

www.krobkruakao.com

ข่าวกีฬา

www.krobkruakao.com
 "Website" นี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบ Code scrip ต่่าง ๆ ตลอดถึงการพัฒนาโปรแกรมและแอฟฟิเคชั่นต่างๆเพื่อก่อเกิดนวัฒกรรมใหม่โดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรหรือเชิงธุระกิจ  และไม่สงวนลิขสิทธิ์หรือปัญญาประดิษฐ์ใดๆทั้งสิ้นหากเนื้อหาหรือข้อมูลอันใดพึ่งมีลิขสิทธิ์  ทางคณะผู้จัดทำจะแจ้งและเครดิตผลงานตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นการตอบแทน ทั้งนี้ยังคงหลักการณ์และอยู่ใต้ข้อกฏหมาย ช้อบังคับ ตามพระราชบัญติว่าด้วยคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีมผู้พัฒนา AllsolutionsOne ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาและพัฒนาด้านไอทีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับองค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน