พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “ซินลากู” ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้(13 ส.ค.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “ซินลากู” ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ โดยองคมนตรี ได้ประชุมติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากวาตภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนซินลากู ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิชล มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอที่พื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 14 อำเภอ ร่วมประชุมรายงานสรุปสถานการณ์วาตภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากนั้นองคมนตรี ได้มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายอำเภอ 14 อำเภอเป็นตัวแทนรับมอบ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 1,518 ชุด เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นต่อไป

ในโอกาสนี้องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยให้รับทราบด้วย จากนั้นองคมนตรี เดินทางลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอสิชล ที่บ้านเรือนถูกต้นไม้ล้มทับได้รับความเสียหายบางส่วน แต่ได้ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 ครัวเรือน ประกอบด้วย บ้านนางชิด ใจแน่ เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งปรัง บ้านนางสาวจุติภัทร ศรีทอง เลขที่ 45/1 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งปรัง และบ้านนางสาวสุพรรษา สุขสงค์ เลขที่ 86/2 หมู่ที่ 8 ต.ฉลอง

จากนั้น เดินทางไปยังอำเภอนบพิตำ ที่บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตง ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่ครอบครัว นายชากะรี หกราชิต อายุ 65 ปี ซึ่งได้รับผลกระทบจากลมพายุซินลากูพัดต้นไม้ล้มทับบ้านพังเสียหายทั้งหลัง และมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวนางสนิท คงปรก อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 199 หมู่ 7 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ ได้รับผลกระทบจากลมพายุซินลากูพัดต้นไม้ล้มทับบ้านพังเสียหายบางส่วน ก่อนเดินทางไปยังอำเภอพรหมคีรี เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 4 ราย ที่บ้านเลขที่ 105/1 หมู่ 8 ตำบลพรหมโลก เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่ครอบครัวนางเอียด คีรีเพชร อายุ 78 ปี ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์พายุซินลากูพัดต้นไม้ใหญ่หักโค่นล้มทับร่างเสียชีวิต พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต และมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัว นางละไม ทองศรีจันทร์, ครอบครัวนางสุกัญา พิบูลย์ลาภ และครอบครัวนายจรูญ สร้อยทอง ที่ได้รับผลกระทบจากลมพายุซินลากูพัดต้นไม้ล้มทับบ้านพังเสียหาย จากนั้นเดินทางต่อไปยังบ้านเลขที่ 30 หมู่ 3 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี  เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวนายชุก บุญโสภาส และครอบครัวนางจวน พันธุ์กำเนิด เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ซินลากู” เมื่อวันที่ 2-4 สิงหาคม 2563 ทำให้เกิดลมกระโชกแรง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 14 อำเภอ 70 ตำบล 379 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน 1,529 ครัวเรือน 5,171 คน บ้านพังเสียหายทั้งหลัง 1 หลัง และเสียหายบางส่วน 930 หลัง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งทั้งหมดได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการแล้ว.//////

วิมล หนูแก้ว/ภาพ-ข่าว

พรรณี มณีวรรณ/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

0 แชร์

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by AgeThemes